ماموریت سازمان فاوا بعنوان مرکز تخصصی فناوری اطلاعات در شهرداری کرمان، راه اندازی بسترهای لازم برای ایجاد شهر هوشمند، ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان، فراهم‌سازی ابزارهای اطلاعاتی و آماری مناسب جهت سهولت در تصمیم سازی‌ها و همچنین کمک در درآمدزایی پایدار از طریق بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های دریافت و جمع‌آوری درآمدهای شهری می‌باشد.