معاونت شبکه و زیرساخت وظیفه تأمین زیرساخت های موردنیاز جهت ارائه خدمات فناوری اطلاعات به ذینفعان را برعهده دارد. این زیرساخت ها اعم از سرورها ،تجهیزات شبکه ارتباطی ،امنیت تبادل اطلاعات و .. میباشد.
از جمله فعالیتهای شاخص این معاونت عبارتند از :

 • برنامه ریزی ،نظارت و کنترل طراحی و ساخت مراکز داده (اعم از مراکز داده اصلی و پشتیبان)و اتاق سرورها
 • فراهم آوردن بستر مناسب جهت ارائه خدمات شهرداری بر بستر اینترنت و دستیابی شهروندان به سیستم های کاربردی مجاز برای حفظ امنیت لازم.
 • به کارگیری روش نوین و مناسب در راستای تهیه پشتیبان اطلاعات و بازیابی اطلاعات
 • فراهم آوردن امکان دستیابی شهروندان به اطلاعات مجاز ارائه شده و سیستم های کاربردی مجاز جهت استفاده از خدمات موجود.
 • به کارگیری آخرین روش های حفظ امنیت اطلاعات ،امنیت شبکه و سیستم ها با توجه به دانش روز.
 • به کارگیری روش مناسب جهت انتقال امن و جریان آزاد اطلاعات از طریق شبکه اختصاصی اینترنت DATA
 • نصب و راه اندازی سرورها و زیرساختار سخت افزاری شبکه و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات
 • نیازسنجی و امکان سنجی در ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری سخت افزارهای شهرداری.

شاخص ترین پروژه های این واحد به شرح زیر است:

 • پروژه فیبر نوری شهری
 • برقراری لینک ارتباطی واحد تدارکات، سازمان سرمایه گذاری
 • شبکه داخلی ساختمان جدید شهرداری در دست اقدام است.
 • مجازی سازی سرورها
 • راه اندازی فایر وال سخت افزاری

مخاطبین و ذینفعان :

 • کلیه مناطق ، سازمانها و واحدهای مجموعه شهرداری کرمان
 • شهروندان