تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

مدیر عامل سازمان فاوا

مهندس حیدر هادی زاده

متولد: 1365

تحصیلات:

فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری

 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

سوابق کاری :   

*مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری از سال 97 تاکنون      

* رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهرداری کرمان  از سال90 تا 97

* مسئول حراست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال 90 تا97

* عضو کارگروه سرمایه گذاری شهرداری کرمان از سال 96 تا97

* دبیر پدافند غیرعامل شهرداری کرمان  از سال 96تا97

* عضو کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات حراست کل استان کرمان از سال 90تا97

* دبیر کمیته تخصصی شهر هوشمند از سال 97 تاکنون