تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

اعضای شورای سازمان

  • مهندس سید مهران عالم‌زاده – شهردار کرمان؛ رئیس شورا
  • مهندس رضا دادگرپور – رئیس هیئت مدیره سازمان؛ عضو شورا
  • دکتر مسعود ترک‌زاده – رئیس پارک علم وفناوری استان؛ عضو شورا
  • دکتر وحید ستاری نائینی – معاون مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید باهنر؛ عضو شورا
  • دکتر بهنام قوامی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر؛ عضو شورا