تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

اعضای هیئت مدیره

  • مهندس رضا دادگرپور – معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری؛ رئیس هیئت مدیره
  • مهندس حیدر هادی‌زاده – مدیرعامل سازمان؛ عضو هیئت مدیره
  • دکتر محمدمهدی فقیه – رئیس مرکز تخصصی آپای استان؛ عضو هیئت مدیره