مهندس حیدر هادی زاده
متولد: 1365
تحصیلات:
فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

سوابق کاری :

  • مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری از سال 97 تاکنون
  • رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهرداری کرمان از سال90 تا 97
  • مسئول حراست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال 90 تا97
  • عضو کارگروه سرمایه گذاری شهرداری کرمان از سال 96 تا97
  • دبیر پدافند غیرعامل شهرداری کرمان از سال 96تا97
  • عضو کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات حراست کل استان کرمان از سال 90تا97
  • دبیر کمیته تخصصی شهر هوشمند از سال 97 تاکنون